​Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for Go Wash Abonnement​

Ved tilmelding i Go Wash Abonnement, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser:

 • Go Wash tilbyder følgende to typer abonnementsvask: sølvvask til 149kr./mdr. samt Diamantvask til 229kr./mdr.
 • Som medlem af Go Wash Abonnement tilmelder du din bil under bilens registreringsnummer, og forpligter dig samtidig til kun at vaske den registrerede bil. Det vil sige at såfremt du har f.eks. to biler som du ønsker at vaske på abonnement, skal du tegne et abonnement til begge køretøjer.
 • Go Wash registrerer din bils registreringsnummer ved vaskeanlægget, via et system der aflæser nummerpladen. Du accepterer herved, at føreren af bilen kan handle på vegne af dig, også med hensyn til opgradering af vaske og deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser.
 • Ved tilmelding til Go Wash Abonnement, modtager du en velkomstmail hvori du får en 4-cifret pinkode. Koden benyttes i tilfælde af, at nummerpladen ikke kan aflæses i systemet. Hvis dette er tilfældet, skal både nummerplade og pinkode indtastes manuelt på betalingsterminalen. Pinkoden er personlig og må kun benyttes sammen med den registrerede bil. Misbruges dette kan det have retslige konsekvenser.
 • Go Wash Abonnement gælder ikke taxa, Flextrafik, handicapkørsel, biler på korttidsudlejning, skolevogne, fragtvogne, bilforhandlere, værksteder m.v. Der henvises i stedet til Go Wash – Værdibrik (Læs mere om dette på hjemmesiden)
 • Opsigelse af dit Go Wash Abonnement er løbende måned.

Go Wash Abonnement kan benyttes i alle Go Wash bilplejecentrer

Go Wash – Hornslet

Dalgårdsparken 9

8543 Hornslet

Go Wash – Romalt

Romalt Boulevard 36

8960 Randers SØ

1.2 Go Wash værdibrik

Som et alternativ til Go Wash Abonnement, har du også mulighed for at betale med værdibrik, og samtidig opnå besparelser.

Man kan frit vælge mellem nedenstående rabatordninger:

 • Køb for kr. 1.000kr. og få indsat 1.500kr. på din konto
 • Køb for kr. 750kr. og få indsat 1.000kr. på din konto
 • Køb for kr. 400,- og indsat på 500kr. på din konto

Når saldoen på din konto er opbrugt, kan du nemt op enkelt optanketanke værdibrikken på en af Go Wash betalingsterminaler, som står på puslepladsen og ved indkørsel til bilvasken.

Der er ingen binding, men vær opmærksom på at det købte rådighedsbeløb ikke tilbagebetales.

1.3 Ændring af betalingskort på din tank-op-aftale

Har du tilvalgt automatisk tank-op-aftale på din værdikode, hvor aftalen er knyttet til et betalingskort der er udskiftet, spærret eller lukket, virker den automatiske betaling af tank-op ikke mere. Du skal derfor ændre dine betalingskortoplysninger under ”din profil” på www.go-wash.dk hvis du ønsker aftalen skal fortsætte.

1.4 Go Wash værdibrik

Go Wash værdibrik er en nøglering med indbygget chip, som i stedet for værdikode benyttes som betaling. Værdibrikken har samme fordele og rabatter som en værdikode, men kræver ingen online tilmelding. Når du har fået værdibrikken udleveret, tankes den op på en af Go Wash betalingsautometer med kort eller mobilepay.

Du bestiller en værdibrik ved at kontakte Go Wash ApS via mail eller tlf.

Se kontaktoplysninger på www.go-wash.dk.

En værdibrik koster 50kr. i engangsbeløb som betales ved udlevering.

Go Wash Abonnement kan benyttes i alle Go Wash bilplejecentrer

Go Wash – Hornslet

Dalgårdsparken 9

8543 Hornslet

Go Wash – Romalt

Romalt Boulevard 36

8960 Randers SØ

1.5 Procedure for ændringer af dit medlemskab

Når du har tilmeldt din bil til Go Wash Abonnement, modtager du automatisk en velkomstmail. I velkomstmailen står en kort beskrivelse af dit abonnement samt et abonnementsnummer til systemet. Abonnementsnummeret skal du benytte til at logge på din profil på www.go-wash.dk sammen med din selvvalgte adgangskode.

Såfremt Go Wash er nødsaget til at ændre i betingelser og vilkår, som er af væsentlig forringelse for dig, vil du modtage de nye betingelser på den oplyste e-mailadresse. Er ændringer af mindre betydning for dig, vil du kunne læse ændringerne på vores hjemmeside www.go-wash.dk

Såfremt du er medlem af Go Wash Abonnement og får ny bil, kan du ændre registreringsnummer på din profil på www.go.wash.dk. Dette er dog kun muligt én gang pr. løbende 60 dage.

Det er ligeledes muligt at ændre betalingsløsningen på din profil. Dette sker ved at gå ind under fanen ”betalinger”.

Opsigelse af dit Go Wash Abonnement, sker ved at logge ind på din profil på www.go-wash.dk.

Opsigelsesfristen er løbende måned plus 30 dage. Det er også muligt at lade abonnementet hvile i en periode på min. én måned dog max. tre måneder. Dette kan dog kun gøres to gange i løbet af et år.

2. Vilkår ved oprettelse og anvendelse af Go Wash Abonnement

Go Wash Abonnement kan kun udstedes til myndige personer på 18 år og opefter.

Abonnementet gælder kun den registrerede bil, som er tilmeldt i systemet. Nummerpladen kan ændres på din profil pr. løbende 60 dage.

2.1 Betaling

Når du tilmelder dig Go Wash Abonnement, accepterer du samtidig en månedlig betaling for abonnementet. Betalingen trækkes altid den sidste bankdag i måneden og gælder for den kommende måned.

Overholdes betalingsaftalen ikke, kan der blive pålagt et gebyr på kr. 100,- ved for sen betaling.

Oprettes abonnementet efter d. 15. i måneden, trækkes der kun halvdelen af den månedlige betaling for denne periode, og efterfølgende vil der blive trukket det fulde beløb iht. det valgte vaskeprogram.

Uanset hvornår abonnementet opsiges, vil der altid blive trukket for den løbende måned.

Der er ingen fortrydelsesret. Har man tilmeldt sig efter den 1. i en given måned, vil man som minimum blive opkrævet månedspris i løbende måned.

Som medlem bliver du hver måned automatisk opkrævet for dit medlemskab samt eventuelle tilvalg.

I tilfælde af reklamationer vedrørende den månedlige faktura, kan du kontakte Go Wash ApS på e-mail info@go-wash.dk hurtigst muligt efter den automatiske opkrævning er gennemført.

Ved betalingsanlægget er der mulighed for at ændre det valgte vaskeprogram til hvilket som helst andet vaskeprogram. Ved opgradering af vask trækkes difference sammen med den månedlige abonnementsbetaling. Vælges en nedgradering af vaskeprogrammet, er prisen uændret.

2.2 Ændring af betalingskort

Er dit betalingskort spærret eller udløbet, virker den automatiske betaling af medlemskabet ikke mere, og du skal indtaste oplysningerne fra dit nye betalingskort under ”Din profil” på www.go-wash.dk. Har du ikke ændret dit betalingskort ved spærring eller udløb, vil dit abonnement ikke være tilgængelig, førend du har indtastet nyt betalingskort under ”din profil”

2.3 Sikkerhed

Det er vigtigt, at du passer godt på din pinkode, som findes i din velkomstmail, da pinkoden kan misbruges. Det er dit ansvar, at pinkoden holdes personlig og ikke vil blive misbrugt.

Har du mistanke om misbrug eller tyveri, skal du straks melde det til Go Wash på info@go-wash.dk og du vil kort herefter modtage en ny pinkode på mail.

Der vil eventuelt blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 250,- afhængig af årsag.

2.4 Driftstop og service

For at sikre den høje kvalitet i Go Wash, kræver det regelmæssig vedligehold og service af anlægget og de mange maskiner. Derfor accepterer du også ved abonnement hos Go Wash, at der vil blive udført service/eftersyn indenfor vaskehallens åbningstider kl. 07:00-22:00. Vi forsøger dog at udføre service/eftersyn i tidsrum på dagen, hvor belastningen er lavest.

Samtidig accepterer du som medlem også, at du kan have begrænset adgang til vaskehallerne, når den regelmæssige service/eftersyn udføres, eller der skulle opstå driftstop.​

3. Hæftelse for misbrug mv.

Såfremt dit abonnement og/eller pinkoden misbruges, kan du som medlem gøres ansvarlig for tab herved i overensstemmelse med gældende regler.

Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter du kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af abonnementet/pinkoden.

Abonnementet og pinkode tilhører det tilmeldte registreringsnummer/nummerplade. Hvis pinkoden/abonnementet bliver misbrugt til vask af en anden bil end den tilmeldte/registrerede bil, vil medlemskabet blive opsagt uden varsel.

4. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger m.v.

Den dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er Go Wash ApS.

De ved tilmeldingen anførte oplysninger, vil blive behandlet fortroligt og kun anvendt i forbindelse med oprettelsen af medlemskab og løbende betalinger. Oplysningerne opbevares iht. Go Wash´s privatlivspolitik, som du kan finde på vores hjemmeside www.go-wash.dk.

Go Wash ApS har ret til at anvende oplysningerne i sin markedsføring overfor medlemmet og i et vist omfang til generelle statistikker og analyser.

5. Ændringer af vilkår, ophør eller spærring mv.

Ændringer af medlemsvilkår kan ske med en måneds varsel ved meddelelse på enten Go Wash´s hjemmeside eller pr. e-mail. Medlemmet anses for at have accepteret ændringerne, hvis medlemmet benytter sit abonnement efter udløbet af varselsperioden. Hvis ændringerne ikke kan godkendes af medlemmet, skal dette meddeles Go Wash, inden udløbet af varselsperioden, hvorefter abonnementet ophører.

Go Wash ApS kan uden varsel opsige dit medlemskab, alternativt spærre det, hvis medlemmet giver anledning hertil, herunder ved manglende betaling, misbrug og/eller mistanke om uberettiget brug.

6. Instruktioner til brug af vaskehallen

Før og efter vask:

 • Skub spejlene ind. Afmonter antenne, tagbøjler, tagboks m.m.
 • Kør frem til maskinen viser ’STOP’. Parker bilen lige samt i midten af vaskehallen.
 • Træk håndbremsen og luk døre, vinduer og evt. soltag.
 • Har du valgt at blive i bilen under vask, vil vasken herefter starte automatisk.
 • Har du valgt at opholde dig udenfor vaskehallen under vask, skal du selv starte vasken på ”start vask” knappen i venerumme eller uden for døren ved vaskehallen.
 • Afprøv altid dine bremser efter vask.
 • Vaskehallen er til enhver tid videoovervåget.

7. Klager og ansvar

Der ydes ikke erstatning for sidespejle, vinduesviskere, antenner, spoilere, reservehjul samt ekstraudstyr der beskadiges under vask. Det er til enhver tid kundens eget ansvar, at kontrollere sit køretøj for løse dele inde vask.

7.1 Klageadgang

Skader på trods af korrekt brug af vaskehallen, og som du vurderer at Go Wash vil være erstatningspligtig overfor, skal umiddelbart efter skaden er sket og senest 24 timer herefter, anmeldes på info@go-wash.dk.

Klageformular findes på www.go-wash.dk

Handelsbetingelserne er gældende fra 1. februar 2021.​

​Kontakt os

Bilpleje i absolut særklasse

Vi tilbyder professionel udstyr indenfor bilpleje til alle bilejere, der ønsker selv at sørge for en flot, velplejet og funklende ren vogn i garagen. Vi kan træffes alle ugens hverdage, enten på telefon eller e-mail. ​

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din bil. 

Kontakt os her

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.​​ Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kenneth Jessen Andersen

Direktør

E-mail: kja@go-wash.dk

Mobil: 53 66 25 44

CVR-nummer: 40548475

Go Wash - Hornslet

Dalgårdsparken 9

8543 Hornslet

Find Go​Wash - Hornslet ​her

Go Wash - Romalt

Romalt Boulevard 36, Romalt

8960 Randers SØ

Find Go Wash - Romalt her

 Alle rettigheder forbeholdes Go Wash ApS.